Konyhakiállítás alatti nyeremény játék

Részvételi- és játékszabályzat –

“#magdibutor,veled tervezünk" - Játék”

 

 

1. A Magdi Bútor Stúdió Kft. /székhelye: 1035 Budapest, Vihar utca 24 (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook-Instagram profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2016. március 4 . Péntek 12:00-tól 2016. március 7. Hétfő 23:55-ig tart.

3.   A JÁTÉK MENETE:

Visszajelzések és technikai problémák miatt válltozások vannak a sikeres regisztráció érdekében


A játék során a Játékosnak három módon kerülhet a sorsolási rendszerbe.

A Magdi Bútor Stúdió Kft hivatalos szlogenjével " #magdibutor , veled tervezünk " kell ellátnia egy saját készítésű fotót amit a 35/A standon készített a konyhakiállítás alatt.

1, A fotót a  Magdi Bútorstúdió, ÓbudaKonyhakiállítás 2016” albumban hozzászólásként kell megosztani a szlogennel, és üzenetet küldeni a " Magdi BútorStúdió, Óbuda oldalunknak, #magdibutor , veled tervezünk   https://www.facebook.com/magdibutor/

2, Az Instagram profilal rendelkező Játékos a saját felhasználói profiljába tölti fel a képet a szlogennel és ott TAG bejelöléstben alkalmaz  a Magdi Bútor Stúdió Instagram profilját. https://www.instagram.com/magdibutor/

3, Regisztrál a helyszínen és az eskluzíve útmutatonkat igényli.

 

 

A kiállítás után, a fenti feltételt teljesítő Játékosok közül a #magdibutor hastage segítségével a jelentkezők egy közös excel táblába kerülnek amiból véletlen szám generátor segítségével három nyertes kerül kisorsolásra véletlenszerűen, gépi-kézi módszerrel (a sorsolás nem nyilvános de videó felvétel készül róla), aki a következő nyereményre jogosult:


1 szet MBS logoval ellátott konyhai vágódeszkára anyaga tömör fa.

Sorsolások időpontja: 2016. március 8-én 13:00  3 nyertest sorsolunk 

Mivel pályaművek sem a facebook sem az instagram oldalunkra nem kerültek ezért csak a kiállításon résztvevők és ott regisztrálók között sorsoltunk.

A Nyertes Kormos Judit! Gratulálunk! Nyereményét a Stúdiónkban átvette, és ha már itt járt, egy szép konyhatervet is igényelt nálunk. Hamarosan elkészítjük neki álmai konyháját.

https://www.youtube.com/watch?v=XnjrX32wT6w&feature=youtu.be

 

És a szakmai zsűrink álltal megválasztott legjobb  kép is díjazásban részesül

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

4. A Lebonyolító a sorsolást követően a nyertest üzenetben értesítjük Facebook-Instagram fiókján keresztül, üzenet (a továbbiakban: ”Üzenet”) formájában értesíti a nyertes Játékosokat a Facebook-Instagram rendszerén keresztül (FIGYELEM: ismeretlenektől érkező üzenet az Üzenetek “Egyéb” mappájába kerülhet), illetve a Játékosok nevét Facebook poszt formájában is közzéteszi. A Lebonyolító az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (név, e-mail cím). A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező email címmel regisztrált a Facebookra- Instagram) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi át nyereményét 3 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény postázására a szervező nem kötelezhető, átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

7. Ez a promóció nem a Facebook- Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.


Budapest, 2016. március 4. Magdi Bútor Stúdió Kft.

Ezt olvasta már?

Milyen legyen a mosogatótálcánk?

A konyha megtervezésekor az embernek ezer meg ezer részletre kell figyelmet fordítania, hogy a végeredmény egy olyan konyha legyen, ami szép, és amit jól lehet használni a mindennapok során. Egy ilyen részlet a mosogatótálca is. Előzetesen nem gondolnánk, hogy milyen sok lehetőség van

Szabadság miatt zárva

Szabadság miatt a stúdiónk Augusztus 6-től Augusztus 12-ig   Megértésüket köszönjük Nyitás  Augusztus 13-án    

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

VISSZAHÍVÁST KÉREK

Küldés

Az MAGDI BÚTORSTÚDIÓ a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. A részletekért kattintson ide.